Välkommen

Ab Kelonia Oy

Ab Kelonia Oy är ett placeringsbolag som ägs av finlandssvenska allmännyttiga fonder och stiftelser.
Kelonias investeringsverksamhet är inriktad på Venture Capital placeringar och görs genom placeringsförbindelser i främst inhemska placeringsbolag eller fonder vars syfte är att placera i onoterade tillväxtbolag.