Kelonia

Ägare

Ab Kelonia Oy ägs av följande allmännyttiga fonder och stiftelser:

Antal aktier
%
Föreningen Konstsamfundet rf 
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Sigrid Jusélius Stiftelse
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
Svenska folkskolans vänner rf 
Svenska litteratursällskapet i Finland rf 
Stiftelsen för Åbo Akademi 
William Thurings Stiftelse 
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
11,11 %
11,11 %
11,11 %
11,11 %
11,11 %
11,11 %
11,11 %
11,11 %
11,11 %