Kelonia

Kontakter / Contacts

VD / Managing Director

Ekonomi / Financials

Postadress / Mailing address
Telefon

Ronny Viljanen
ronny.viljanen(at)konstsamfundet.fi
Ann Nyström
ann.nystrom(at)konstsamfundet.fi
Ab Kelonia Oy
c/o Insulanova Invest Ab
Mannerheimvägen 18, 6 vån.
00100 HELSINGFORS
Finland
+358 40 500 7483