Kelonia

Styrelse

Ab Kelonia Oy:s styrelse har följande sammansättning:

Johan Aura, ordförande
Stefan Björkman
Jannica Fagerholm
Carl-Johan Granvik
Jussi Laitinen
Lasse Svens
Dag Wallgren
Gun Sandberg-Wallin
Georg Henrik Wrede