Kelonia

Styrelse

Ab Kelonia Oy:s styrelse har följande sammansättning:

Lasse Svens, ordförande
Johan Aura
Stefan Björkman
Jannica Fagerholm
Carl-Johan Granvik
Jussi Laitinen
Dag Wallgren
Gun Sandberg-Wallin
Georg Henrik Wrede