Kelonia

Styrelse

Ab Kelonia Oy:s styrelse har följande sammansättning:

Johan Aura
Stefan Björkman, ordförande
Jannica Fagerholm
Birgitta Forsström
Carl-Johan Granvik
Jussi Laitinen
Lasse Svens
Dag Wallgren
Georg Henrik Wrede