Kelonia

Förvaltningsråd

Ab Kelonia Oy har ett förvaltningsråd vars uppgift är att övervaka styrelsens förvaltning av bolagets angelägenheter och till ordinarie bolagstämma avge yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen.

Förvaltningsrådets medlemmar är
Henry Wiklund, ordförande
Jan-Erik Stenman, viceordförande
Johan Aalto
Magnus Bargum
Peter Boström
Mats Brommels
Sten Eklundh
Ole Johansson
Gunvor Kronman
Nils Lampi
Mikael Lilius
Håkan Mattlin
Christoffer Taxell
Tom Westermark
Thomas Wilhelmsson
Carl Pettersson