Kelonia

Förvaltningsråd

Ab Kelonia Oy har ett förvaltningsråd vars uppgift är att övervaka styrelsens förvaltning av bolagets angelägenheter och till ordinarie bolagstämma avge yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen.

Förvaltningsrådets medlemmar är
Johan Aalto, ordförande
Magnus Bargum
Peter Boström
Mats Brommels
Sten Eklundh
Ole Johansson
Gunvor Kronman
Jussi Laitinen
Nils Lampi
Mikael Lilius
Håkan Mattlin
Jan-Erik Stenman
Christoffer Taxell
Tom Westermark
Henry Wiklund
Thomas Wilhelmsson
Carl Pettersson